logo

Overzichtelijk

De belanghebbende kan op simpele wijze door de overzichtelijke en herkenbare rubrieken van WOZ.nl navigeren. De herkenbaarheid wordt nog vergroot doordat WOZ.nl aangepast wordt aan de look & feel van uw gemeentelijke website.

Er is een logische scheiding tussen de publiekelijk toegankelijke delen van WOZ.nl en de delen waar de belanghebbende toegang heeft tot zijn of haar persoonlijke informatie.

Binnen het publiekelijk toegankelijke deel is het eenvoudig schakelen tussen de vragen over de Wet WOZ en de daarin voorkomende begrippen. Het persoonlijke deel van de website heeft voor belanghebbende een logische volgorde van het inzien van het taxatieverslag naar het eventueel opstellen van een gestructureerd bezwaarschrift.