logo

Productinformatie

WOZ.nl bestaat uit een volwaardig basispakket en kan optioneel uitgebreid worden met diverse andere handige toepassingen. Hieronder treft een overzicht aan van de belangrijkste specificaties en mogelijkheden.


Basispakket:

Algemene WOZ-informatie:

 • algemene informatie
 • begrippen
 • veel gestelde vragen

Individueel:

 • het taxatieverslag
 • foto's van het object en de vergelijkbare objecten

Functionaliteiten:

 • zoekfunctie
 • taxatieverslagen volgens actuele Waarderingsinstructie
 • BackOffice voor de gemeente voor het raadplegen en printen van allerlei gegevens
 • managementrapportages
 • Google Maps locatie

 

Optioneel

 • cyclorama'sonline bezwaarmogelijkheid
 • volledig aanslagbiljet
 • ledigingsgegevens afvalstoffenheffing (Diftar)
 • koppelen bezwaren aan het bezwarenafhandelsysteem van Antea Group
 • themakaarten (zoals wijkindeling, grondprijzen e.d.)
 • mogelijkheid om bezwaren te printen en op te slaan
 • mogelijkheid om proforma bezwaar te maken


Benodigde gegevens

Voor het basispakket zijn in ieder geval de onderstaande gegevens benodigd.

 • StUF-TAX bestand
 • foto's
 • aanslagregels